اخبار


جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت تعاونی فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال برگزار شد.
 
جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول) شرکت تعاونی فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال در روز پنجشنبه 15 شهریور ماه از ساعت 10 صبح در محل باشگاه برق مازندران با حضور 140 نفر از 140 نفر کل اعضاء تشکیل و رسمیت جلسه توسط هيأت مديره تعاوني
  ادامه مطلب...
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول)شرکت تعاونی فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال برگزار شد.
 
جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول) شرکت تعاونی فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال در روز پنجشنبه نوزدهم شهريور ماه از ساعت 9 صبح در محل باشگاه برق مازندران با حضور 149 نفر از 176 نفر کل اعضاء تشکیل و رسمیت جلسه توسط هيأت مديره تعاو
  ادامه مطلب...
دعوت هيأت مديره شركت تعاوني فني و مهندسي انتقال نيروي البرز شمال از سهامداران اين شركت جهت حضور در مجمع عمومي فوق العاده
 
بر اساس گزارش دفتر شركت تعاوني فني و مهندسي انتقال نيروي البرز شمال بنا بر تصميم هيأت مديره اين شركت، مجمع عمومي فوق العاده (نوبت اول ) شركت رأس ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 94/6/19 در محل باشگاه برق ساري برگزار خواهد شد. هيأت مديره شركت تعاوني مذكور از همه س
  ادامه مطلب...
مجمع عمومي عاددي بطور فوق العاده شركت تعاوني فني و مهندسي انتقال نيروي البرز شمال نوزدهم شهريور برگزار مي گردد.
 
مجمع عمومي عاددي بطور فوق العاده شركت تعاوني فني و مهندسي انتقال نيروي البرز شمال روز پنجشنبه نوزدهم شهريور رأس ساعت 9 صبح در محل باشگاه برق مازندران برگزار مي گردد. هيأت مديره اين شركت تعاوني ضمن دعوت از همه سهامداران جهت شركت در اين مجمع دستور جلسه را
  ادامه مطلب...
پيام تبريك نوروزي مدير عامل شركت تعاوني فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال
 
با استعانت از خالق هستی، فرا رسیدن بهاران شکوهمند که امسال با عطر بوی یاس نبوی معطر گردیده و سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال همکاری های گسترده دولت و ملت با شعار دولت و ملت، همدلی و همزبانی ناميده شده را به شما دوستان عزيز تبريك و تهنيت عرض مي نمايم
  ادامه مطلب...
پیشنهاد هیات مدیره در خصوص بند 8 دستور کار جلسه مجمع عمومی مورخ 20/06/93
 
مدير عامل شركت تعاوني فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال آقاي مهندس ماشين چيان طي نامه اي پیشنهاد هیات مدیره در خصوص بند 8 دستور کار جلسه مجمع عمومی مورخ 20/06/93 را اعلان نموده كه نامه ايشان در ادامه مطلب آمده است.
  ادامه مطلب....


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0