معرفی شرکت های زیر مجموعه


شرکت فنی مهندسی پیشکسوت صنایع شریف البرز ( صنایع شریف )
 
 

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

الف) ارائه خدمات فني و مهندسي در صنعت برق (توليد، انتقال، فوق توزیع، توزيع)، آب، مخابرات، خدماتي، ساختماني، عمراني ، نفت، گاز ، پتروشیمی ، کارخانجات صنعتی و غیره.

ب) انجام پروژه های کلید در دست مرتبط با صنایع آب، برق، گاز، مخابرات، پتروشیمی، راه و ساختمان.

ج) طراحی، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات پست‌های انتقال و فوق توزیع.

د) اجرای عملیات سرویس و نگهداری تأسیسات و پروژه‌های مرتبط با صنایع آب، برق، گاز، مخابرات و پتروشیمی.

ه) خريد و فروش تجهيزات، خرید ابزار کار، اخذ تسهيلات و اعتبارات مربوط از بانكها.

و) ساخت دستگاهها، تابلوها، قطعات یدکی، کلمپ ها و یراق آلات.

ز)  طراحي و اجراي سيستم اطلاعات جغرافيايي GISو سامانه .SDI

ح) ارائه خدمات مدیریت فنی و مهندسی و مشاوره ای در صنایع آب، برق، گاز، مخابرات، پتروشیمی

 
شركت تانش
 
 

شركت تعميرات انتقال نيروي شمال در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی از سال 1377 از

شرکت برق منطقه ای مازندران منتزع و رسما" فعاليتهای خود را به شرح ذیل آغاز نموده است. اهم

فعاليتها عبارتند از : الف- تعمير، سرويس ، نگهداري و بهره برداری تجهيزات پست و خطوط انتقال

نيرو ، ديسپاچينگ و مخابرات ب- طراحي، خدمات مهندسی و اجراي پروژه هاي خطوط و پستهای

انتقال و فوق توزيع ، ديسپاچينگ و مخابرات( به صورت کلید در دست)ج- مشاوره و اجراي طرح GIS

الف:  ارائه خدمات در واحد حفاظت و كنترل (رلياژ).

1- تست و رفع عيب سيستم هاي حفاظتي و كنترلي پستهاي فشار قوي (انتقال و فوق توزيع ).

2- توسعه ، نوسازي ، كامشينينگ و راه اندازي سيستمهاي حفاظتي پستهاي فشار قوي.

3- تست و راه اندازي سيستمهاي اندازه گيري

4- تست و راه اندازي ، سرويس و نگهداري باطري و شارژر و ساير تأسيسات الكتريكي پستها. 


ب: ارائه خدمات در واحد تعمير و نگهداري و نصب و اجراي پستهاي فشار قوي .

1- نگهداري و تعميرات پيشگيرانه و تعميرات اساسي تجهيزات پستها.

2- تست و سرويس تجهيزات پستهاي فشار قوي.

3- نصب ، تست و راه اندازي پستهاي فشار قوي.

4- انجام انواع تستهاي شيميائي و فيزيكي روغن ترانسفورماتورها شامل:

گاز كروماتوگرافي ، اندازه گيري رطوبت روغن عدد اسيدي ، اندازه گيري كشش سطحي و ...

5- ترموويژن و تصوير برداري حرارتي از تجهيزات انتقال.

6- تصفيه فيزيكي روغن ترانسفورماتور و راكتورها.


ج: ارائه خدمات در واحد تعمير و نگهداري خطوط فشار قوي.

1- سرويس و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه از خطوط هوائي انتقال و فوق توزيع.

2- نصب برج و سيم كشي خطوطانتقال و فوق توزيع.


د: ارائه خدمات در واحد مخابرات.

1- سرويس ، نگهداري و تعمير كليه سيستمهاي مخابراتي.

2- نصب و راه اندازي دستگاههاي بي سيم ، PLC و مراكز تلفن با تجهيزات جانبي آنها.

3- نصب و راه اندازي RTU هاي هوشمند SCADA قابل استفاده در پستهاي برق مراكز ديسپاچينگ ، كارخانجات و صنايع سبك وسنگين.

4- طراحي شبكه راديوئي بي سيم ، PLC و ساخت RTU

5- نصب و تعمير دستگاههاي كنترل از راه دور و كد شناسائي بي سيم (ID)

ه: ارائه خدمات در آزمايشگاه حفاظت و كنترل.

1- رفع عيب و تست كليه تجهيزات اندازه گيري در پستهاي انتقال و فوق توزيع شامل انواع كنتور ، نشان دهنده هاي توان اكتيو ، راكتيو ، آمپر متر ، ولت متر ، فركانس متر ، COSΦ متر و ...


و: ارائه خدمات در آزمايشگاه روغن.

آزمايش گاز كروماتوگرافي ، اسيديته ، رطوبت و ولتاژ شكست روغن جهت بررسي كمي و كيفي آن.


ز: ارائه خدمات در واحد نقليه.

ارائه دهنده خدمات موتوري و حمل و نقل ترانس هاي قدرت ، تجهيزات پستها و خطوط.


ح: ارائه خدمات در واحد ICT ، تحقيقات و تكنولوژي.

1- طراحي و اجراي سيستم هاي اتوماسيون صنعتي ، بازرگاني و اداري.

2- طراحي و ارجاري سيتمهاي نظارت كنترل و جمع آوري اطلاعات ( SCADA)

3-طراحي سيستم هاي كنترلي از طريق اينت نت و كنترل از راه دوره

4-    Programmable Lojic Controller    :  PLC

5- طراحي و ساخت مدارات جمع آوري اطلاعت و مانيتورينگ.

6- مدارات منطقي FPGA


ط: ارائه خدمات در واحد طرح و توسعه

1- احداث پستهاي فوق توزيع معمولي و DCS بصورت كليد در دست (طراحي تا راه اندازي).

2- طراحي ، خريد ، نصب ، تست و راه اندازي سيستم اينتر فيس .

3- احداث خطوط انتقال و فوق توزيع (طراحي تا راه اندازي ) .

4- اجراي عمليات كابل كشي فيبر نوري به روش OPGW . A.D.LASH

5- نصب ، تست و راه اندازي پستهاي انتقال و فوق توزيع.

6- طراحي ، خريد ، نصب ، تست و راه اندازي سيستم PLC پستهاي انتقال و فوق توزيع .

7- برج بندي و سيم كشي خطوط انتقال و فوق توزيع.

8- اجراي اندازه گيري و بررسي كيفيت پارا مترهاي الكتريكي (توان ...) و تجزيه و تحليل آنها .

9- اجراي پروژه GIS

 .


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0