در باره ما
درباره ما
 
 
پس از ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و دراستاي اجراي آن ، موضوع فروش سهام و واگذاري شركت تعميرات انتقال

 نيروي شمال (تانش) به بخش خصوصي توسط شركت سرمايه گذاري صنعت برق و آب (صبا) در دستور كار قرار گرفت. متعاقباً
 
مجموعه اي از پرسنل متعهد و متخصص شركت تانش كه بيش از 90% آنها از ايثارگران ايران اسلامي بودند به منظور ايجاد

 امنيت شغلي خود و خدمت رساني مطلوبتر به صنعت برق مازندران و گلستان، شركت فني و مهندسي انتقال نيروي البرز

شمال را در سال 1386 با 221 نفر عضو تشكيل و در بدو تأسيس نسبت به حضور در مزايده و خريداري سهام شركت تانش

اقدام نمودند.

در حال حاضر اين شركت توانسته با حضور حداكثري سهامداران در برگزاري مجامع عمومي سالانه خود و نظارت بر عملكرد

 شركت تانش گام بلندي را در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده خود بردارد.


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0