هيأت مدیره
آقای مهندس محمود فردي - رئیس هيأت مديره
 
مسئول گروه تعمیرات پستهاي230/400 کیلوولت  (شرکت برق

منطقه ای مازندران )‏

مسئول گروه مدار فرمان(شرکت برق منطقه ای مازندران )‏

کارشناس اداره مدار فرمان(شرکت برق منطقه ای مازندران )‏

کارشناس اداره تعمیرات پستها(شرکت برق منطقه ای مازندران )‏

رئیس اداره مدار فرمان(شرکت برق منطقه ای مازندران )‏

رئیس اداره تعمیرات پستها(شرکت برق منطقه ای مازندران )‏

كارشناس مسئول پروژه‌ها در امور طرح وتوسعه

معاون فني و بهره برداری شركت تعميرات انتقال نيروي

شمال(تانش)از سال 90 تا بحال

رئيس هيات مديره شركت تعميرات انتقال نيروي شمال(تانش)از

سال 89تا 92‏

عضو اصلی هیات مدیره شركت تعميرات انتقال نيروي

شمال(تانش)از سال89 تا بحال

‏ عضو اصلی هیات مدیره شرکت تعاونی تعمیرات انتقال نیروی البرز شمال از

‏سال 86 تا بحال  (در جریان انتقال سهام و واگذاری سهام شرکت

تانش به پرسنل)‏
 
آقای میرعلی شیرافکن - نائب رئیس هیأت مدیره
 
تحصيلات - كارشناس ارشد مديريت بازرگاني

سوابق:
 
-عضو شوراي عالي حفاظت فني كشور

- عضو هيأت مديره كانون عالي شوراي اسلامي كار سراسر كشور

- رئيس هيأت مديره كانون شوراي اسلامي كار كارخانجات استان مازندران

- عضو هيأت مديره تأمين اجتماعي و هيأت حل اختلاف اداره كار استان مازندران

- رئيس شوراي اسلامي كار شركت تانش
 
- عضو كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استانداري مازندران

- كارشناس مسئول امور پرسنلي و طبقه بندي مشاغل شركت توزيع نيروي برق مازندران

- مدير امور اداري شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران

- رئيس اداره كاركنان و رفاه شركت تانش

-رئيس اداره درآمد شركت تانش

-مدیر امور اداری و مالی شرکت تانش
 
آقای مهندس ارسلان رجبی - منشی هیأت مدیره
 
تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق  قدرت و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

سوابق:

- کار در معاونت طراحی و مهندسی شرکت مپنا بویلر

- کارشناس اداره تعمیرات پستهای شرکت تانش

- کارشناس مسئول پروژه های امور طرح و توسعه شرکت تانش

-مدیر امور طرح و توسعه شرکت تانش

- بازرس اصلی شرکت تعاونی البرز شمال به مدت 6 سال متوالی
 
آقای مهندس محمد حسین آذری
 
عضو موسسین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعت آب و

برق ( شهید عباسپور تهران )

عضو اولین دوره منتخبین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه

صنعت آب و برق ( شهید عباسپور تهران)

عضو کارگروه بررسی دستورالعمل­های سرویس و نگهداری و

فهرست بهای پیشنهادی شرکتهای تعمیرات به به شرکت مادر

تخصصی توانیر

عضو هیئت مدیره شرکت " تعمیرات البرز نیروی سمنان
"
مدیر تعمیرات استان سمنان در دو قرارداد متوالی

مدیر دفتر فنی و برنامه ریزی

کارشناس تعمیرات پستهای مرکز

رئیس اداره تعمیرات پستهای غرب

کارشناس بهره برداری مرکز

رئیس ایستگاه­های تلمبه خانه­های خطوط انتقال لوله  و مخابرات

شرکت نفت منطقه شمال


کارشناس تعمیرات پستها در حوزه ستادی
.
سرپرست کارگاه توسعه بی ترانس 400KV در ایستگاه ناریوران (
طرح وتوسعه) :

سرپرست کارگاه توسعه دو بی خط در بهشهر1

( طرح و توسعه )


 
آقای مهندس سید اصغر طیبی عضو
 
آقای مهندس سید اصغر طیبی عضو
 

 
تاريخچه اعضاي هيأت مديره و بازرس از زمان تشكيل تاكنون دریافت:

 


.


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0