خط مشی
 
 
بنام خدا

خط مشي شركت تعاوني

شركت تعاوني فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال به عنوان  تعاونی  تولیدی، توزيعي و خدماتي در حوزه هاي

 مختلف از جمله در زمينه صنعت برق و با اهداف كلان:

   - ترويج و تحکيم مشارکت، همکاري و تعاون عمومي

-  تأمين نيازهاي مشترک اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعي

-  تأمين نيازهاي رفاهي، مصرفي و خدماتي اعضاء  خط  مشی  کیفیت  خود  را به شرح ذیل اعلام می دارد :

پايبند به اصول اخلاقی و صفات معنوی بوده و در همه روابط سازمانی آنها را رعایت می کنیم.

  اعتماد ، امانت داری ، صداقت، تواضع و مسئولیت پذیری پشتوانه پیشه و حرفه ما مي باشد.

 در بیان ادعاها و یا برآوردهایمان ، صادق و واقع بین بوده و به انجام تعهداتمان وفادار خواهیم بود.


 در ایجاد زمینه های رقابتی از طریق خلق ایده ها و ارائه طرح های جدید جهت ارزش آفرینی و پیشرفت روز افزون فناوری و

 صنعت ... در کشور/ استان تلاش می کنیم.

اصول سه گانه نظامهای مدیریت کیفیت ، یعنی بهبود مستمر ، مشارکت همیاران و همکاران و رضایت مشتری پایبند بوده و در

جهت ارتقاء آن کوشا خواهیم بود.

 در اجراي فرایندها و روشهای انجام کار، با هدف افزایش بهره وری و کارآمدی فعالیت ها نظیر کیفیت، سلامت و صحت امور

تلاش خواهیم کرد.

 کار تیمی و بینش سیستمی به منظور دستیابی به همیاری و هم افزائی اساس کار شرکت است.

پویایی و حرکت همگام با دانش روز در سطح جهانی و بهره مندی از آخرین تکنولوژی عرضه شده در زمینه های مرتبط کاری در

 سرلوحه کار این شرکت قرار دارد.

اينجانب ضمن اعلام تعهد و اعتقاد کامل به مفاد اين خط مشي از کليه اعضاء انتظار دارم با همدلي و مشارکت خود به صورت

مستمر در راستاي تحقق اهداف سازماني و پويايي سيستم تلاش نمايند.


مصطفي ماشين چيان

مدير عامل


 .


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0