جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت تعاونی فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال برگزار شد.
 
جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول) شرکت تعاونی فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال در روز پنجشنبه 15 شهریور ماه از ساعت 10 صبح در محل باشگاه برق مازندران با حضور 140 نفر از 140 نفر کل اعضاء تشکیل و رسمیت جلسه توسط هيأت مديره تعاوني اعلام گرديد.
 پس از پخش سرود جمهوري اسلامي ايران و تلاوت قرآن كريم مدیر عامل شرکت  تعاونی با ارائه سخنانی ضمن خیرمقدم گوئی به سهامداران گوشه هائی از برنامه ها را تشریح نمودند. اعضاي هيأت رئيسه ( آقای رحمان سهرابي به عنوان رئیس و آقاي مهندس محمد قاسم مژده بعنوان منشی و آقاي محمدصادق صمدی  ناظر اول و آقاي محمد حسین پوراصغر به عنوان ناظر دوم جلسه) انتخاب شدند و سپس آقاي مصطفی ماشین چیان به نمايندگي از طرف هيأت مديره گزارش كاملي از روند انجام امور در سال 96 براي اعضاء حاضر قرائت نمودند. در ادامه بازرس و حسابدار تعاوني هر كدام بصورت جداگانه گزارش عملكرد تعاوني و كليه صورتهاي مالي و تراز سود و زيان را براي اعضاء حاضر در جلسه بيان نمودند. سپس بودجه پيشنهادي سال 97 بعد از بحث و تبادل نظر، جدول پيشنهادي هيأت مديره مورد تأييد مجمع قرار گرفت.
در ادامه برنامه جهت برگزاري انتخابات بازرس هر يك از كانديدا به معرفي برنامه‌هاي خود پرداختند و پس از برگزاري انتخابات آرای مأخوذه به شرح زیر اعلام شد.
آقای مهندس ارسلان رجبی  71 رأی، آقای مهندس سید اصغر طیبی 53 رأی و آقای سعید هاشمی 23 رأی.
بدین ترتیب آقای مهندس ارسلان رجبی بعنوان بازرس اصلی و آقای مهندس سید اصغر طیبی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.  
     
    بازگشت.


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0