کاندیدای هیأت مدیره و بازرس شرکت تعاونی فنی و مهندسی تعمیرات انتقال نیروی البرز شمال معرفی شدند. 1398/05/14
 
بر اساس اعلام دفتر شرکت تعاونی فنی و مهندسی تعمیرات انتقال نیروی البرز شمال جلسه مجمع عمومی این شرکت در 31 مرداد در محل باشگاه برق مازندران از ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.
بر اساس همین گزارش لیست کاندیدای انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس به شرح زیر اعلام شد:
کاندیدای هیأت مدیره
آقایان: محمد حسین آذری- عباس اصغری - مجتبی پهلوانان- قاسم پیشه ور - سید رضا حسینی- ارسلان رجبی - رضا رضائی - محمدرضا شجاعی - میرعلی شیرافکن- سید اصغر طیبی - باقر عنایتی- محمود فردی- محمد کارگر - مصطفی ماشین چیان و ابوالفضل یعقوبی
کاندیدای بازرس
آقایان: حسین باقریان - سید جواد رضائی - عبدالمجید شجاعی- سعید عباس قربانی و خانم حدیثه شالیکار

 
          بازگشت.