جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال برگزار شد. 1395/05/23
 
جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول) شرکت تعاونی فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال در روز پنجشنبه 21 مرداد ماه از ساعت 9 صبح در محل باشگاه برق مازندران با حضور 167 نفر از 169 نفر کل اعضاء تشکیل و رسمیت جلسه توسط هيأت مديره تعاوني اعلام گرديد. پس از پخش سرود جمهوري اسلامي ايران و تلاوت قرآن كريم اعضاي هيأت رئيسه ( آقای رحمان سهرابي به عنوان رئیس مجمع و آقاي مهندس محمد قاسم مژده بعنوان منشی مجمع و آقاي محمدصادق صمدی  ناظر اول و آقاي مبهمن قاسمیان به عنوان ناظر دوم جلسه) انتخاب شدند و آقاي مصطفی ماشین چیان به نمايندگي از طرف هيأت مديره گزارش كاملي از روند انجام امور در سال 94 براي اعضاء حاضر قرائت نمودند. در ادامه بازرس و حسابدار تعاوني هر كدام بصورت جداگانه گزارش عملكرد تعاوني و كليه صورتهاي مالي و تراز سود و زيان و كلاً مسائل مالي تعاوني در سال 94 را براي اعضاء حاضر در جلسه بيان نمودند. سپس بودجه پيشنهادي سال 95 بعد از بحث و تبادل نظر، جدول پيشنهادي هيأت مديره مورد تأييد مجمع قرار گرفت. درخصوص ورود و خروج عضو بحث و بررسي شد و با خروج 3 نفر كه بدين ترتيب اعضاء تعاوني در مجموع از 172 نفر به 169 نفر كاهش يافته است.
در ادامه برنامه جهت برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره و بازرسين اصلي و علي البدل هر يك از كانديدا به معرفي برنامه‌هاي خود پرداختند و پس از برگزاري انتخابات آقايان ولي اله اسديان پاجي با 128 رأي محمود فردي 121 رأي مصطفي ماشين چيان 116 رأي مير علي شيرافكن 99 رأي و ابوالفضل يعقوبي با 81 رأي بعنوان اعضاي اصلي هيأت مديره و آقايان باقر عنايتي با 54 رأي و قاسم پيشه ور با 49 رأي بعنوان اعضاي علي البدل هيأت مديره انتخاب شدند و آقاي ارسلان رجبي با اخذ 109 رأي بعنوان بازرس اصلي و آقاي سعيد عباس قرباني با اخذ 56 بعنوان بازرس علي‌البدل انتخاب شدند.
 
          بازگشت.


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0