آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 1395/04/29
 
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
(نوبت اول )
 شرکت تعاونی فنی و مهندسی تعمیرات انتقال نیروی البرز شمال

          با احترام، بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم شرکت تعاونی فنی و مهندسی تعمیرات انتقال نیروی البرز شمال می رساند، جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول) شركت رأس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 21/05/1395 در محل باشگاه برق به آدرس ساری – میدان خزر – روبروی ششصد دستگاه  با دستور جلسه به شرح ذیل برگزار میگردد. لذا از شما دعوت می شود شخصاً در جلسه حضور بهمرسانید و یا برابر اساسنامه نماینده خود را وکالتاً معرفی فرمائید.
ضمناً یاد آور میشود که کاندیدای محترم سمت های هیات مدیره / بازرسان از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه بشیر 29/04/1395 بمدت حداکثر یک هفته فرصت دارند تا با مراجعه به دفتر شرکت به آدرس ساری – شرکت تانش – طبقه سوم فرم ثبت نام را دریافت ، تکمیل و تحویل نمایند.

دستور جلسه :

1-    ارائه گزارش هیأت مدیره مربوط به عملکرد مالي سال 1394
2-    ارائه گزارش کتبی بازرس مربوط به عملکرد مالي سال 1394
3-    طرح و تصويب بیلان مالی ( تراز نامه، صورتحساب عملکرد سود و زیان و تقسیم سود ) براي سال مالي منتهي به 1395/05/21
4-    طرح و تصويب پیش بینی بودجه سال 95
5-    طرح و تصویب پذیرش و یا خروج عضو و اعضاء
6-    انتخاب روز نامه كثير الانتشار برای درج آگهی
7-    انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت 3 سال
8-    انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس برای مدت یکسال مالی
                                                                                 
هیئت مدیره

 
          بازگشت.


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0