جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول)شرکت تعاونی فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال برگزار شد. 1394/06/22
 
جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول) شرکت تعاونی فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال در روز پنجشنبه نوزدهم شهريور ماه از ساعت 9 صبح در محل باشگاه برق مازندران با حضور 149 نفر از 176 نفر کل اعضاء تشکیل و رسمیت جلسه توسط هيأت مديره تعاوني اعلام گرديد. پس از پخش سرود جمهوري اسلامي ايران و تلاوت قرآن كريم اعضاي هيأت رئيسه ( آقای قاسم پیشه ور به عنوان رئیس مجمع و آقاي رحمان سهرابی بعنوان منشی مجمع و آقاي محمد حسین پوراصغر ناظر اول و آقاي محمدصادق صمدی به عنوان ناظر دوم جلسه) انتخاب شدند و آقاي مصطفی ماشین چیان به نمايندگي از طرف هيأت مديره گزارش كاملي از روند انجام امور در سال 93 براي اعضاء حاضر قرائت نمودند. در ادامه بازرس و حسابدار تعاوني هر كدام بصورت جداگانه گزارش عملكرد تعاوني و كليه صورتهاي مالي و تراز سود و زيان و كلاً مسائل مالي تعاوني در سال 93 را براي اعضاء حاضر در جلسه بيان نمودند. سپس بودجه پيشنهادي سال 94 بعد از بحث و تبادل نظر، جدول پيشنهادي هيأت مديره مورد تأييد مجمع قرار گرفت. درخصوص ورود و خروج عضو بحث و بررسي شد و با خروج 6 نفر و ورود 2 نفر كه بدين ترتيب اعضاء تعاوني در مجموع از 176 نفر به 172 نفر كاهش يافته است.
در ادامه برنامه جهت برگزاري انتخابات بازرسين اصلي و علي البدل هر يك از كانديدا به معرفي برنامه‌هاي خود پرداختند و پس از برگزاري انتخابات آقاي ارسلان رجبي بعنوان بازرس اصلي و آقاي سعيد عباس قرباني بعنوان بازرس علي‌البدل انتخاب شدند.

 
          بازگشت.