مجمع عمومي سالانه شركت تعاوني فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال برگزار شد. 1393/06/24
 
مجمع عمومي سالانه شركت تعاوني فني و مهندسي تعميرات انتقال نيروي البرز شمال در روز پنجشنبه مورخ 93/5/20 از ساعت 9 صبح در باشگاه برق مازندران برگزار شد. در اين مجمع كه با حضور 80 درصدي سهامداران افتتاح شد برنامه هاي زير بر اساس دستوركار مجمع برگزار گرديد:
سرود جمهوري اسلامي ايران، تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد، خيرمقدم گوئي توسط مدير عامل شركت تعاوني اقاي مهندس ماشين چيان، ارائه گزارش هيأت مديره، ارائه گزارش بازرس، ارائه گزارش مالي و حسابرسي، مصوبات مجمع، برگزاري انتخابات بازرس و همچنين پرسش و پاسخ.
در ادامه اين برنامه از آقاي مهندس زاهدي كه در دوره دوم هيأت مديره بعنوان عضو اصلي حضور داشتند، خانم حديثه شالكيار بخاطر زحماتشان در بخش مالي و آقاي سيد جواد رضائي جهت همكاري در بخش اداري، تهيه و مديريت وب سايت تقدير بعمل آمد.
آقاي مهندس ارسلان رجبي با كسب 76 رأي بعنوان بازرس اصلي و آقاي بهمن قاسميان با كسب 44 رأي از 130 رأي بعنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند. هيأت مديره شركت تعاوني فني و مهندس تعميرات انتقال نيروي البرز شمال از سهامداران محترم بخاطر حضور به موقع و حداكثري تشكر و قدرداني كردند.

 
          بازگشت.


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0